Pereiti prie turinio

Paslaugų teikimo sąlygos

PERŽIŪRA

Šią svetainę valdo DAIVA casa. Visoje svetainėje sąvokos "mes", "mus" ir "mūsų" reiškia "DAIVA casa". "DAIVA casa" siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kuriomis galima naudotis šioje svetainėje, jums, naudotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, taisyklėmis ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų įsigydami, jūs dalyvaujate mūsų "Paslaugoje" ir sutinkate laikytis šių sąlygų ir nuostatų (toliau - Paslaugos sąlygos, "Sąlygos"), įskaitant tas papildomas sąlygas ir nuostatus bei taisykles, į kurias čia pateikiama nuoroda ir (arba) kurios pateikiamos per hipersaitus. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai.

Atidžiai perskaitykite šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami prie mūsų svetainės arba naudodamiesi ja. Prisijungdami prie bet kurios svetainės dalies arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite naudotis svetaine arba naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygos.

 

Bet kokioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Naujausią Paslaugų teikimo sąlygos versiją bet kada galite peržiūrėti šiame puslapyje. Pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygos dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė talpinama Shopify Inc. Jie mums teikia internetinės elektroninės prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS - INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygos , jūs patvirtinate, kad esate ne jaunesni nei jūsų gyvenamosios vietos valstijoje ar provincijoje arba kad jūsų gyvenamosios vietos valstijoje ar provincijoje esate pilnametis ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Negalite perduoti jokių kirminų, virusų ar kitokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Pažeidus ar sulaužius bet kurią iš šių sąlygų, Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

 

2 SKIRSNIS - BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas bet kuriam asmeniui dėl bet kokios priežasties.

Suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelių informacijos) gali būti perduodamas neužšifruotas ir susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir (b) pokyčiais, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Perduodant tinklais kredito kortelių informacija visada šifruojama.

Jūs sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nesinaudoti Paslauga, nesinaudoti Paslauga, nesinaudoti prieiga prie Paslaugos ar bet kokiu svetainės, per kurią teikiama Paslauga, kontaktu be mūsų aiškaus raštiško leidimo.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės pateiktos tik patogumo sumetimais ir neapriboja ar kitaip nedaro įtakos šioms sąlygoms.

 

3 SKIRSNIS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR SAVALAIKIŠKUMAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje pateikiama medžiaga yra tik bendro pobūdžio informacija, kuria nereikėtų pasikliauti ar ja remtis kaip vieninteliu sprendimų priėmimo pagrindu, nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar aktualesniais informacijos šaltiniais. Bet koks rėmimasis šioje svetainėje pateikta medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra neaktuali ir pateikiama tik susipažinti. Pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti bet kokią svetainėje esančią informaciją. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS - PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti Paslaugos (arba bet kurios jos dalies ar turinio) teikimą.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį Paslaugos modifikavimą, kainų pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

 

5 SKIRSNIS - PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas, ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų Grąžinimo taisykles.

Mes stengiamės kuo tiksliau parodyti parduotuvėje esančių gaminių spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriuje bet kokia spalva bus rodoma tiksliai.

Pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti mūsų gaminių ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę riboti bet kurių mūsų siūlomų gaminių ar paslaugų kiekius. Visi gaminių aprašymai ar gaminių kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas pasiūlymas dėl bet kokio gaminio ar paslaugos negalioja ten, kur draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad Paslaugoje bus ištaisytos bet kokios klaidos.

 

6 SKIRSNIS - SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio jūsų pateikto užsakymo. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui įsigyjamų prekių kiekį. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitos išrašymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu ir (arba) telefono numeriu, nurodytais užsakymo pateikimo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, atrodo kaip pateikti prekiautojų, perpardavėjų ar platintojų.

Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje atliktus pirkimus. Sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyros ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti.

Išsamesnės informacijos rasite mūsų Grąžinimo taisyklėse.

 

7 SKYRIUS - NEPRIVALOMI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame, nekontroliuojame ir prie jų neprisidedame.

Pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių "tokie, kokie jie yra" ir "tokie, kokie yra", be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi pasirenkamomis trečiųjų šalių priemonėmis arba susijusios su jomis.

Bet kokiomis svetainėje siūlomomis neprivalomomis priemonėmis naudojatės tik savo rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su atitinkamų trečiųjų šalių teikėjų teikiamų priemonių sąlygomis ir joms pritariate.

Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

 

8 SKYRIUS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, prieinamuose per mūsų Paslaugą, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.

Šioje svetainėje esančios trečiųjų šalių nuorodos gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines, taip pat už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes neatsakome už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu arba bet kokiais kitais sandoriais, atliktais naudojantis trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš sudarydami bet kokį sandorį atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Skundus, pretenzijas, problemas ar klausimus dėl trečiosios šalies produktų reikėtų adresuoti trečiajai šaliai.

 

9 SKIRSNIS - NAUDOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKTI DUOMENYS

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius pateikiamus duomenis (pavyzdžiui, konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pageidavimus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (toliau kartu - komentarai), sutinkate, kad mes galime bet kada ir be jokių apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje terpėje bet kokius jūsų mums persiųstus komentarus. Mes nesame ir nebūsime įsipareigoję (1) išlaikyti bet kokių komentarų konfidencialumą; (2) mokėti kompensaciją už bet kokius komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.

Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar šalinti turinį, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, įžeidžiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygos.

Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumo, asmenybės ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti ne savo asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už visus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

 

10 SKIRSNIS - ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS - KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų arba praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, gabenimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Neprisiimame jokių įsipareigojimų atnaujinti, keisti ar paaiškinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje pateiktą informaciją, įskaitant, be kita ko, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Jokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje taikoma nurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje pateikta informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

 

12 SKIRSNIS - DRAUDŽIAMI NAUDOJIMO BŪDAI

Be kitų Paslaugų teikimo sąlygos nustatytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus asmenis atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; © pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; (e) priekabiauti, įžeidinėti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, šmeižti, žeminti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios; (f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškus kodus, kurie bus ar gali būti naudojami bet kokiu būdu, kuris paveiks Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą; (h) rinkti ar sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) nepageidaujamiems laiškams (spam), phish, pharm, pretekstams, voratinkliui, crawl ar scrape; (j) bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kurio draudžiamo naudojimo būdo pažeidimą.

 

13 SKIRSNIS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame, kad naudojimasis mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ir be klaidų.

Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis paslauga, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime neribotam laikui pašalinti paslaugą arba bet kada atšaukti paslaugą, nepranešę jums apie tai.

Jūs aiškiai sutinkate, kad paslauga naudojatės arba negalite ja naudotis tik savo rizika. Paslauga ir visi per paslaugą jums teikiami produktai ir paslaugos (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodome mes) yra "tokie, kokie yra" ir "tokie, kokie yra" jūsų naudojimui, be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų pareiškimų, garantijų ar sąlygų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas dėl tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo.

DAIVA t&ch, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, atstovai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos davėjai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar išvestinę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, negautas pajamas, sutaupytas lėšas, prarastus duomenis, pakeitimo išlaidas ar bet kokią kitą panašią žalą, nesvarbu, ar ji būtų pagrįsta sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitais pagrindais, atsirandančiais dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar produktais, įsigytais naudojantis paslauga, arba dėl bet kokio kito reikalavimo, susijusio su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kuriuo produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje arba bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl naudojimosi paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu naudojantis paslauga, net jei buvo pranešta apie tokią galimybę. Kadangi kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama netaikyti ar apriboti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė turi būti apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

 

14 SKIRSNIS - ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti DAIVA t&ch ir mūsų patronuojančiąją įmonę, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos pateikia bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygos arba dokumentus, į kuriuos jos įtrauktos nuorodomis, arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKIRSNIS - ATSKYRIMAS

Jei nustatoma, kad kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygos nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus įgyvendinama tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygos; toks nustatymas neturės įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

16 SKIRSNIS - NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, visais tikslais lieka galioti ir po šios sutarties nutraukimo.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutraukiate jūs arba mes. Šias Paslaugų teikimo sąlygos galite nutraukti bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba nustoję naudotis mūsų svetaine.

Jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikote arba mes įtariame, kad nesilaikote bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo, o jūs liksite atsakingi už visas mokėtinas sumas iki sutarties nutraukimo dienos (imtinai); ir (arba) atitinkamai galime uždrausti jums naudotis mūsų Paslaugomis (arba bet kuria jų dalimi).

 

17 SKIRSNIS - VISIŠKAS SUSITARIMAS

Jei mes nepasinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygos teisės ar nuostatos, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakoma.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios mūsų šioje svetainėje ar Paslaugos atžvilgiu paskelbtos politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiantis visus ankstesnius ar ankstesnius žodinius ar rašytinius jūsų ir mūsų susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus (įskaitant, bet neapsiribojant, visas ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygos versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygos neturi būti aiškinami jas parengusios šalies nenaudai.

18 SKIRSNIS - TAIKYTINA TEISĖ

Šioms Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokioms atskiroms sutartims, pagal kurias mes jums teikiame Paslaugas, taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir jos aiškinamos pagal šiuos įstatymus.

19 SKIRSNIS - PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS PAKEITIMAI

Šiame puslapyje bet kada galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygos versiją.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar joje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jos po to, kai paskelbiami bet kokie šių Paslaugų teikimo sąlygos pakeitimai, reiškia sutikimą su šiais pakeitimais.

20 SKIRSNIS - KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Vilniaus g. 57A, Grigiškės, Vilnius, Lietuva

Ekologiškas ir gražus

Tik natūralaus medžio
šiluma ir estetika!

Tikras skandinaviškas funkcionalumas

Tik veiksmingi praktiniai sprendimai jūsų namams

SUKURTA TAIP, KAD TARNAUTŲ ILGAI

Pagaminta kruopščiai